asoc.png

AsociacE

OtevŘených

dílen

Chceme propojit existující subjekty a vytvořit platformu reprezentující zájmy členů.

Sdílíme vědomosti, praktické zkušenosti a kontakty za účelem neustálého zdokonalování dílen.